Kronična travmatska encefalopatija

Zakaj moramo biti izjemno pozorni pri izbiri borilne sredine in športa/veščine ali pa kot starši, ki dovoljujejo otrokom obiskovanje različnih brutalnih zvrsti športov med katere sodijo tudi novejše zvrsti mešanih borilnih športov.

Kronična travmatska encefalopatija (KTE), se pojavlja pri ljudeh, ki doživljajo ponavljajoče poškodbe glave. Simptomi so depresija in vedenjske motnje, ki pogosto vodijo v smrt. Do zdaj zdravila za to bolezen ni bilo, a kaže, da so znanstveniki na dobri poti.

Opisana v reviji Science Illustrated, ki je izšla 24. februarja je opisana KTE - povezava

Sicer pa so na tem področju ledino najprej zaorali v ameriškem nogometu, v boksu in ostalih sorodnih s pugilizmom povezanih borilnih športih in tudi tistih kjer se pojavljajo meti oz. padci ki prav tako povzročajo podobne redne in sumirane poškodbe pa se takšnih razprav in raziskav izogibajo.

Kot opozorilo naj vam služi v razmislek naslednji ameriški glasnik nove dobe razumevanja športnih poškodb odlični g. David Camarillo:

Prislunite njegovemu prispevku v Ted Talks:

Da bi razumeli polnokontaktne borilne veščine v prihodnosti v Sloveniji in s premislekom ter z zadostnim številom renomiranih zastavili pot v stabilno in vsekakor nevarno polje ukvarjanja s pugilističnimi (ter nenazadnje tudi prijemalnimi) panogami je naloga, ki nas čaka.

Zanos preteklih let ki je vladal nad polnokontaktnimi zvrstmi je morda stvar, ki še potrebuje zorenja posebno pa je tud odgovornost do otrok, mladih in bodočih rodov, ki jih bomo pošiljali v magični štirikotnik obdan z vrvmi kot se je nekoč lepo izrazil pokojni g. Gale.

Tudi na borilnem področju bosta morali v Sloveniji skupaj stopiti športna in medicinska znanost ter vzpostaviti most za dolgoročen in stabilen razvoj.