Novosti  • Na prireditvi Športnik Ivančne Gorice 2018 - USK zopet prejemnik nagrade za dosežke v mladinski kategoriji
  • 3. mesto na mladinskem evropskem prvenstvu 2018 za Univerzitetni savate klub
  • SŠ Josip Jurčič - naredila odlično potezo

Jurčič prijazen dijakom športnikom

Povzetek - Oblikovan je praktični športni oddelek Srednje šole v Ivančni gorici

Na pobudo nekaterih športnih klubov iz Grosuplja smo na Srednji šoli Josipa Jurčiča ponovno premislili o delu z dijaki športniki. Klubi so namreč zaznali, da dijaki športniki, ki se šolajo dlje od doma, pogosto prihajajo na treninge utrujeni, včasih celo direktno iz šole, takrat tudi lačni... in tako bistveno manj motivirani za treninge.

Ko so vzeli za primerjavo posamezne športnike, ki se šolajo na naši šoli v Ivančni Gorici, so opazili, da so ti, zaradi organizacije šolskega pouka in tudi dobrih prometnih zvez, ki v tej smeri nikoli nimajo zastojev, tudi do dve uri prej doma, kot njihovi vrstniki, ki prihajajo iz šole iz Ljubljane!

Čeprav je naše delo športniki že doslej zelo uspešno, smo v želji, da bi Srednja šola Josipa Jurčiča postala vabljivejša za športnike, ki hočejo nadaljevati šolanje v t.i. športnih oddelkih, za novo šolsko leto pripravili nove usmeritve za delo z dijaki športniki, ki ponujajo vse prednosti in ugodnosti pravih športnih oddelkov.

Delo s športniki želimo v novem šolskem letu 2018/19 nadgraditi z oblikovanjem t. i. pravega »športnega oddelka« v gimnaziji in ponuditi enake ugodnosti glede organizacije dela in koordinacije s klubi za dijake športnike, ki se bodo vključili v ekonomski program.

Profesorji, ki poučujejo športnike, pomagajo dijakom, da z disciplino in dobro organizacijo dela uspešno povezujejo treninge s kakovostnim delom v šoli. Program »športnih oddelkov« in delo z dijaki športniki v ekonomskem programu ima na Srednji šoli Josipa Jurčiča Ivančna Gorica naslednje posebnosti:

Vsa preverjanja in ocenjevanja znanja so načrtovana in dogovorjena po ocenjevalnih obdobjih.

Dijaki imajo po želji lahko več ur športne vzgoje.

Dijaki športniki imajo pri vseh temeljnih predmetih možnost za ure individualnega dela, ki so namenjene dodatni razlagi, preverjanju in tudi ocenjevanju znanja.

Dijaki lahko po potrebi obiskujejo dodatne ure pri posameznih predmetih in s profesorji snov poglobijo oziroma dobijo dodatno razlago, če so bili odsotni od pouka.

Dijaki v športnem oddelku imajo v prvem, drugem in tretjem letniku razporeditev enoletnih predmetov in športne dejavnosti prilagojen njihovemu individualnemu treningu.

Redno izvajamo tudi športne tabore v povezavi z drugimi predmeti, saj so dijaki tako med šolskim letom razbremenjeni dela pouka pri dogovorjenih predmetih.

Dijaki imajo pri izbirnih predmetih možnost izbirati vsebine, ki so povezane z njihovimi športnimi aktivnostmi.

Dijaki športnega oddelka bodo imeli možnost jutranjega fitnesa oziroma treningov.

Športniki imajo možnost naročanja dodatne/posebne prehrane, prilagojene potrebam športnikov

Športniki imajo možnost udeležbe na delavnicah (npr. psihološke priprave za športnike).

Vsako leto je v okviru obvezno-izbirnih vsebin zanje organiziran vsaj en športni tabor oz. enodnevna športna dejavnost (zimski športi, vodni športi, pohodništvo in kolesarstvo ipd.)

Takšne oblike dela zahtevajo dobro in usklajeno komunikacijo med dijaki in profesorji, predvsem je pomembna komunikacija z razredniki športnih oddelkov. Pri tem z rednimi strokovnimi posveti, po potrebi tudi z izrednimi delovnimi srečanji, sodelujeta pedagoški in športni koordinator.

Dijaki športniki imajo, poleg razrednika, še pedagoškega in športnega koordinatorja. Pedagoški koordinator je pri nas kar razrednik in predstavlja vez med profesorji in dijaki športniki.

Športni koordinator je pri nas učitelj športne vzgoje, ki usklajuje športne aktivnosti, treninge in ure športne vzgoje ter jih prilagaja, vse s sodelovanjem z vodstvi klubov in trenerji posameznih klubov. Športni koordinator vsakemu dijaku športniku omogoča optimalno delo, kar omogoča tudi dobro opremljena šolska telovadnica s šolskim fitnesom.

Želja po obiskovanju športnega oddelka torej ni več nobena omejitev za vpis v gimnazijo ali ekonomko šolo v Ivančno Gorico.

  • Prireditev Športnik in športnica Ivančne gorice 2017

Na letošnji prireditvi je nagrado Športnice Ivančne gorice prejela Mojca Obreza, nagrado za športne dosežke mladink pa je prejela Lara Grm za srčen nastop na mladinskem svetovnem prvenstvu v savatu 2017. Občini Ivančna gorica in Zvezi športnih organizacij Ivančna gorica se najlepše zahvaljujemo za čudoviti nagradi.Mojca Obreza (foto Gašper Stopar) Lara Grm (foto Gašper Stopar)

Univerzitetni savate klub