Obute tehnike

Boksarska tehnika - tehnika boksanja z rokami - je lažje izvedljiva in je močnejša v izvedbi z obutvijo. Hitrejši reakcijski časi in boljša gibljivost zaradi močnejšega stika s podlago.

Boksanje z nogami - tehnika boksanja z nogami je v savatu edinstvena in lahko vidimo enostavnost ter lahkotnost tehnik, ki se izvajajo pri brcah z obutvijo.

ROČNE TEHNIKE
Pozdrav
Gard
ENOSTRANSKA L
DIAGONALNA D
direkt
1
2
kroše
3
4
aperkat
5
6
overarm
7
8
NOŽNE TEHNIKE
9 (O)
10 (O)
direktna
12 direktna
12
polkrožna
13 (/,E,I)
13
14
stranska
15 (/,E,I)
15 (/,E,I)
15B (/)
915 (/) ali 2015 (/)
915B (/) ali 2015B (/)
16 (/,E,I)
17
obratna
18 (/)
19 (/,E,I)
20 (/,E,I)