Zaščitne tehnike

V kontinuiranem borjenju, kjer sodnik ne zaustavlja nasprotnika po uspešno osvojeni točki kot na primer v karateju, je potrebno dograditi svoja obrambna znanja izmikanja, reševanja ter zaščite.

Izogibanje udarcem rok s speljavami, ščitenjem in izmikanjem (eskivaža).

roka L
roka D
SPELJAVA
22 (/) na 1 (/)dvojica na ena
22 (/) na 1 (/)dvojica na ena
23 (/) na 2 (/)trojica na dva
24 (/) na 1 (/)štirica na ena
ŠČIT
Š3 (/) na 4 (/)ščit tri na štiri
Š4 na 3 (/)ščit štiri na tri
Š5 na 6 (E)ščit pet na šest-e
Š6 na 5 (E)ščit šest na pet-e
Š1-2 na 1 (E)ščita ena dva na en-e
ESKIVAŽA
1. na 2 (/)prvič na dva
2. na 1 (/)drugič na ena
1. na 1 (/)prvič na ena
2. na 2 (/)drugič na dva
4. na 4 (/)četrtič na štiri
4. na 3 (/)četrtič na tri

Izogibanje brcam nog s speljavami, ščitenjem, izmikanjem in blokiranjem.

noga L
noga D
BLOK
na 15 (E) ali 16 (E)
na 10 (I)
SPELJAVA
na 12 (E)
na 13 (I) in premik
SPELJAVA BLOK na 13 (E)
na 13 (E)
ŠČIT
na 19
ESKIVAŽA
ESKIVAŽA na 10 (I)